Pròximes Micro-Conferències, de 14:30 a 14:40h

2013.09. Microconferències 15 minuts al cor setembre-octubre Baixa’t el document en format pdf. Clica a sobre!

Dimecres, 25 de setembre:

El silenci en la pregària. Què fem quan el silenci ens incomoda?

amb Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.

Dijous, 3 d’octubre:

Ésser pregària: Sant Francesc d’Assís,

amb  J.Manuel Vallejo, caputxí.

Dimarts, 15 d’octubre:

El silenci i la pregària de Santa Teresa de Jesús,

amb Viqui Molins, teresiana.

En acabar, hi haurà dinar amb entrepans pels assistents, per tal que es puguin reincorporar a la feina. Us preguem que ens confirmeu l’assistència a: docencia@dpuniversitaria.org

Cada dia, de 14:14h a 14:30h et convidem als 15’ AL COR, quinze minuts diaris de silenci i pregària centrada en l’evangeli. Les micro-conferències es faran en acabar els 15 minuts de pregària diària.

 Més informació a:

a/e: cedithstein@dpuniversitaria.org       www.universitaties.cat

Anuncis

Inici dels 15 minuts

15’ AL COR TORNA, el dilluns 9 de setembre

15’ AL COR reinicia la pregària diària al Cor de Barcelona, la Cor de la Jornada i al Cor de cadascú, d’un mateix, fent extensiva la convocatòria del Papa Francesc durant tota la setmana que va del dilluns 9 al divendres 13 de setembre.  15’ AL COR és una iniciativa promoguda pel Centre Edith Stein-Pastoral Universitària de l’Arquebisbat de Barcelona, amb una xarxa important de persones i institucions que ho recolzen. Es fa cada dia, de 14:15h a 14:30h a la parròquia de Santa Anna, tocant a Plaça de Catalunya de Barcelona.

 15’ AL COR és una iniciativa organitzada i sostinguda per una cinquantena de cristians, i un seguit d’entitats de l’Església catalana comn són: Monestir de Poblet, Xarxa Mundial de la Meditació Cristiana, Delegació d’Apostolat Seglar, Delegació de Joventut, Cristianisme i Justícia, Centre Passatge, Catalunya Cristiana, Ràdio Estel, Sant Josep de la Muntanya, Parròquia de Crist Redemptor, Companyia de Santa Teresa de Jesús, Comunitat ADSIS, Franciscanes de la Nativitat, Frares Franciscans Caputxins, Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Parròquia de Santa Anna.

– OBERT CADA DIA. 15 minuts al Cor és una estona diària, de dilluns a divendres, durant tots els dies lectius.

 – EN UN FORMAT SIMPLE I REPETITIU. Cada dia preguem amb el mateix format, centrat en l’Evangeli, un estil de pregària apte per tots els estils i formes de fer en l’Església. Apte també per tots aquells que no tenen cultura religiosa ni monàstica.

 – AMB UNA FORMACIÓ EN EL SILENCI, LA PREGÀRIA I LA MEDITACIÓ.  Et proposem cada mes una xerrada breu, de 10 minuts, per ajudar a viure des del silenci, a aprofundir en la meditació i la vida de pregària.

– AMB UNA XARXA DE 50 PERSONES, que condueixen diàriament la pregària. Tu també pots convertir-te en un conductor de la pregària, només et responsabilitzes d’un dia al mes.

– AMB UN SERVEI D’ESCOLTA. A més de pregar, posem al servei de joves, adults, un grup de persones disposades a escoltar tots aquells que s’acostin a Santa Anna durant aquesta estona.

– UN ESPAI DE COMUNIÓ ECLESIAL En els moments que vivim ens sembla important generar un espai de comunió.

 

Setmana de Silenci per la Pau

2013.09. Setmana per la Pau als 15 MINUTS AL COR

15’ AL COR TORNA, el dilluns 9 de setembre

convocant una setmana de pregària per la Pau,

seguint la convocatòria del Papa Francesc.

 “¡Que no hi hagi més guerres, mai més!” va dir el Papa Francesc diumenge passat, 1 de setembre.  “No és la cultura de l’enfrontament, la cultura del conflicte, la que construeix la convivència dels pobles i entre els pobles; sinó la cultura de l’encontre, la cultura del diàleg, aquest és l’únic camí vers la pau”. I va convocar una jornada de dejuni per la pau, que se celebrarà el dissabte 7 de setembre.

Paraules del Papa Francesc convocant una Jornada de Dejuni i pregària per la Pau (diumenge 1 de setembre 2013)

“Estimats germans i germanes, bon dia. Avui vull fer-me intèrpret del crit que puja des de cada racó, des de cada poble, del cor de cadascú, de l’única gran família que és la humanitat, amb creixent angoixa: és el crit de la pau.

És el crit que diu amb força: volem un món de pau. Volem ser homes i dones de pau.  olem que en aquesta societat nostra, destrossada per divisions i conflictes esclati la pau . Mai més la guerra, mai més la guerra! La pau és un do massa preciós que ha de ser promogut i protegit.
Visc amb particular patiment i preocupació les diverses situacions de conflicte que hi ha al nostre món, però aquests dies el meu cor està profundament ferit pel que està succeint a Síria i angoixat per les dramàtiques perspectives que apareixen. Dirigeixo una crida forta per la pau, una apel.lació que neix de l’interior de nosaltres mateixos. Quant sofriment, quanta devastació, quant dolor va portar i porta l’ús de les armes en aquest martiritzat país. Especialment entre la població civil i inerme. Pensem als nens no podran veure la llum del futur.

Amb fermesa peculiar condemno l’ús de les armes químiques. Els dic que conservo encara fixes en la ment i al cor les terribles imatges que vaig veure durant els dies passats . Hi ha un judici de Déu i també un judici de la història sobre les nostres accions del que no es pot fugir! L’ús de la violència no porta la pau. La guerra engendra guerra, la violència engendra violència. Amb tota la meva força demano a les parts en conflicte que escoltin la veu de la pròpia consciència, de no tancar-se en els interessos propis, que mirin l’altre com a un germà i que prenguin posició amb decisió el camí de la trobada i de la negociació, superant la contraposició cega. Amb la mateixa força exhorto també  la comunitat internacional de manera que faci un esforç per promoure, sense ulterior indulgència, iniciatives clares per la pau en aquest país, basades en el diàleg i la negociació, en el bé de la població siriana. Que no s’estalvïi cap esforç per garantir assistència humanitària a qui va ser colpejat per aquest terrible conflicte. En particular als desplaçats al país i als nombrosos pròfugs als països veïns. Que als operadors humanitaris obstinats a alleujar el patiment de la població els sigui assegurada la possibilitat de donar l’ajuda necessària.

Què podem fer nosaltres per la pau al món? Com deia el papa Joan, a tots ens correspon la tasca de recompondre la relació de convivència en la justícia i l’amor. Hi ha una cadena d’esforç per la pau uneix tots els homes i dones de bona voluntat. Faig una forta i insistent invitació a tota l’Església catòlica i també l’estenc als cristians d’altres confessions, als homes i dones de cada religió, i també als germans i germanes que no creuen. La pau és un bé que supera qualsevol les barrera perquè és un bé de tota la humanitat.

Repeteixo en alta veu: No és la cultura de l’enfrontament, la cultura del conflicte, la que construeix la convivència dels pobles i entre els pobles, sinó la cultura de la trobada, la cultura del diàleg, aquesta és l’únic camí cap a la pau. El crit de pau s’elevi alt perquè arribi al cor de tots, i tots deposin les armes i es deixin guiar l’anhel de pau.

Per això, germans i germanes, he decidit de convocar per a tota l’Església, el 7 de setembre vinent- vigília de la Nativitat de Maria Reina de la Pau- una jornada de dejuni i pregària per la pau a Síria, a l’Orient Mitjà i a tot el món.

I també convido a unir-se a aquesta iniciativa, de la manera que considerarén més oportuna als germans cristians no catòlics, als que pertanyen a altres religions i als homes de bona voluntat.

El 7 de setembre a la plaça de Sant Pere, aquí des de les 19 a les 24 hores , ens reunirem en oració i en esperit de penitència per invocar de Déu aquest gran do en favor de l’estimada nació siriana i per totes les situacions de conflictes i violències al món.

La humanitat necessita veure gestos de pau i sentir paraules d’esperança i de pau. Demano a totes les Esglésies particulars que a més de viure aquest dia de dejuni, organitzin algun acte litúrgic segons aquesta intenció.

A Maria li demanem que ens ajudi a respondre a la violència, al conflicte ia la guerra, amb la força del diàleg, la reconciliació i l’amor. Ella és mare. Que ella ens ajudi a trobar la pau. Tots nosaltres som els seus fills. Ajuda’ns Maria a superar aquest difícil moment ia comprometre’ns cada dia, en cada ambient, en una autèntica cultura de la trobada i de la pau.
Maria reina de la pau, prega per nosaltres. Tots: Maria reina de la pau prega per nosaltres” .